violent pornography
lichtgestalt!
[45] Loveless, xxxHolic, Trinity Blood+42

@темы: Avatars, xxxHolic